Brankári
Vanesa
Vavrová
Nella bea
Kňazovičová
Útočníci
Michaela
Sluková
Nikola
Huléni
Svetlana
Sýkorová
Lilian
Geczyová
Júlia
Koryťáková
Timea
Kupcová
Záložníci
Simona
Čertíková
Ema
Kluvancová
Kristína
Kaššová
Vanesa
Svrčková
Terézia
Petrášová
Obrancovia
Patrícia
Hajeková
Lenka
Vašová
Natalia
Vašová
Bianka
Cvešperová